Foto Sampul

Tab Profil

Kronologi Tentang Teman Foto
Santa Mars

Char Grafity ( Gambar menarik dari ketikan )


Tuesday, June 19, 2012 (\ /)
( . .)
c(")(")

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
- LOADING YOUR DEATH ...

████████████] 99%
☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠

╔═══════════════════╗
║═╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗═║
║═║║║║║║║║╔╣║║║║║║║═║
║═║║║║╩╣╚╣╚╣║║║║║╩╣═║
║═╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝═║
╚═══════════════════╝

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅яl̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅_̅_̅_̅()ڪ

[̲̅̅A̲̅] [̲̅̅B̲̅] [̲̅̅C̲̅] [̲̅̅D̲̅] [̲̅̅E̲̅] [̲̅̅F̲̅] [̲̅̅G̲̅] [̲̅̅H̲̅] [̲̅̅I̲̅] [̲̅̅J̲̅] [̲̅̅K̲̅] [̲̅̅L̲̅] [̲̅̅M̲̅] [̲̅̅N̲̅] [̲̅̅O̲̅] [̲̅̅P̲̅] [̲̅̅Q̲̅] [̲̅̅R̲̅] [̲̅̅S̲̅] [̲̅̅T̲̅] [̲̅̅U̲̅] [̲̅̅V̲̅] [̲̅̅W̲̅] [̲̅̅X̲̅][̲̅̅Y̲̅] [̲̅̅Z̲̅]

[̲̅̅ɐ̲̅] [̲̅̅q̲̅] [̲̅̅ɔ̲̅] [̲̅̅p̲̅] [̲̅̅ǝ̲̅] [̲̅̅ɟ̲̅] [̲̅̅ƃ̲̅] [̲̅̅ɥ̲̅] [̲̅̅ı̲̅] [̲̅̅ɾ ̲̅] [̲̅̅ʞ̲̅] [̲̅̅ן̲̅] [̲̅̅ɯ̲̅] [̲̅̅u̲̅] [̲̅̅o̲̅] [̲̅̅d̲̅] [̲̅̅b̲̅] [̲̅̅ɹ ̲̅] [̲̅̅s̲̅] [̲̅̅ʇ̲̅] [̲̅̅n̲̅] [̲̅̅ʌ̲̅] [̲̅̅ʍ̲̅] [̲̅̅x̲̅][̲̅̅ʎ̲̅] [̲̅̅z̲̅]

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

___§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________________§§§§§§§§§___
___§§§§§§§§§§§§§§§______________________________________§§§§§§§____
___§§§§§_____§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§____§§§§§_____
___§§§§§_____§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§_____§§§______
___§§§§§_____________§§§§__§§§§___§§§§__§§§§___§§§§§§______§_______
___§§§§§_____________§§§§__§§§§___§§§§__§§§§___§§§§§§______________
___§§§§§_____________§§§§__§§§§___§§§§__§§§§___§§§§§§____§§§§§_____
___§§§§§_____§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§___§§§§§§§____
___§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§____§§§§§_____
___§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________§§§§§§______________
_______________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§___
_______________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§

-________________,,,ee8888888888888aa,
-____ _______,ad888888888888888888888888a ,
-_______ __,a888888888888888888888888888888,
- ____ ___,8888"""___""P8888888888888887888888b,
-_ ______d888__________`""P8888888888888888888,
-_ _____,88888b________________""888888888888888
-______d88P°""__,,,,,,,________________'""88888788888b
-______8888e888888888888b____________"88888888888,
-______888888888888888888888"_________,8888888888b
-______(8888888888888888888b,_________,88888888888d
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_^^^^-_(88888888
-______8888888888888I"8888888P__,8" ,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"_( `b8d'____(88888 )
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ._.,_________88888 '
-______`88888888I"__8888P'___,8"_ ___\________88888
-_______8888888I'___888"___,8"__(.____.)______,8888b
-___ ___Y8888I"_____"88,__,8"_______________,888888
-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________",(8"___ eaaaaaa,___,888888
-______,8I"____________,8( ____ "eeeee"___,8888888
-_____,8I'____________ (888a___________,88888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,8888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'8888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888,
-__8I'____________,8""8888888 88a____"88888888a,
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888a;,
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888a,,,
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma;.,
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____,I' _______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I____(8__________,aaa,___________8__88,____________"8,
-______,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________;8,
-___ __888I___"8,___________"""____________8___________________((88B
-_____8888,____I8,_______________________,;8I __________________((8V
-____,8888I_____qb,_____________________,,8'8,,__________________"8"
-_ ___d88888,____"Pb___________________,,8'"-`8,_________________,8"
-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,_____________ _,8"
-____8888888,______ `Iba._____________,aP"_____`8a___________a8"
-____8888888I,________""I8bmmmmmdP"__________"8a_______ ,8"
-____(8888888I,___________"""""""""_____.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8""
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8, ____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8___:8
-________________`8I__________,8I'___________ __`8__ (8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________ 8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'______________________ _________'8,`'8,
-___ ____________(PI____________________________ ____`8,` 8,
-______________(RI'__._______________@@_______. _____"b__8,
-_____________.BI'_______,I__________@@'________8I ____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"_________ ___(8----8)___ 8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8__(8 __ :8
-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8l8 ___8
-_______8I________`V ,______________,8___________________`8l8___;8
-_______8'__________Va,_________,a8'_____________________`8I__ ,8'
-______ 8l____________V8baaaaad88'_________ _____________8'__,8'
-______ 8l_____________ V88888888'_______________________8__,8'
-______ 8l ______________V888888"_______________________d'_ ,8 '
-______ 8l__ _____________V8888"_________________ _______8_8'
-______ 8l________________"V88'_______ __________________"8"
-______ '8_____________

__________________ +888
_________________++8888
________________++8880
_______________++8888
______________++8880
_____________++8888
____________++8880
___________+++880+
____+880__+++8880++_880_
___++8888+++8880++88888_++88
___++888++8888+++888888++888
___++88++8888++8888888++888
___++++++888888888888888888
____++++++88888888888888888
____++++++++000888888888888
_____+++++++000088888888888
______+++++++00088888888888
_______+++++++088888888888
_______+++++++088888888888
________+++++++8888888888
________+++++++0088888888
________++++++0088888888
________+++++0008888888

oooO
(....).... Oooo....
.\..(.....(.....)...
..\_).. ... )../....
. ......... (_/.....
One small step for man, one giant leap for mankind..
(¯`v´¯)
`·.¸.·´
¸.·´.·´¨) ¸.·¨)
(¸.·´(¸.·´ (¸.·¨¯`Welcome on Planet Earth..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,%%%,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ,%%%`.%==–
.. .. .. .. .. .. .. .. ..,%%`(.. ‘ |
.. .. .. .. .. .. .. .. ,%%@./’\_/
.. ..,%.-”-”-”–%%%.”@@__..
..%%/.. .. .. .. .. .. .. .. .|__`\.. .. .
.%. .’\.. .. .|.. .. .. \.. .. ./.. / /
..,%’.( . . . / ‘———-\.. .|.. .[/
.. .. ..`.. .. . . ....... | . |.. ..
.. .. .. `\ \\.. .. .. . . .| .|.. .. ..
.. .. .. .. ) \\.. .. . . . . ) \
.^^^^^'""'"'^^^^^^'""'

………………………………………/””~,
……………………………………../:::::/
…………………………………..,-”””¯””-,
……………………………….,~”……….\
……………………………,~”…………,..\
…………………………,-“………….....|..|
………………………,-“………………..|..|
……………………,-“…………………..|..|
………………….,-“……………………/..|
…………………/……………………..’...|..............Iam ALIEN..
………………../………………………...|
………………./…………………..,„_„...|
………………/…………………,-,-~-,-~’,
……………../……………….,-“ ( . . o)_º)
……………./………………./ . . .“-~“ . . ¯¯¯¯¯””~-,
……………|………………..| . . . . . . . . . . . . . ,-~“~,
……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . /:::::::\
……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . |::::::::l
……………|………………..\ . . . ._ . . . . . . . . “-,„„„-”
…………....|………………..”-, . .(..”~,------------~”
…………….|._………………..”~,..”~-‘---,………………,--~~-,
………….,~” . ¯”~,……………….¯”~~-”,-\………….,-“-,”~, . .”-,
……….,-“….,~”,-~”\…..-‘.,„„„………………”-,……….| . . “-, ”-, . |
………..\,,-“,~”……/…..,-“ . .”-,…………..’-,.”-,……..) . . . .”-,,-“
………….’-,……..(,--,.,-“ . . . . |…………….”-,”-,,(“-~”-,””~~~”
…………….¯”””¯,-“, .), . . . . ,-“……………….”-,\,.”..,-“
………………….’-, .”.,“-,_„„~”……………………”.”-,”
…………………….”~”-,.\,…,--~~~-,………………,~’,
………………………….¯”~/ . . . . . .)……………,”-~’,
………………………./ . . . . . . |--„„„„„„--,~””¯ . . .)_
………………………….,-“ . . . . . .,-“………/ . . . . . . , .)
…………………………( . . . . . ,. . , “)……”-, . . . . .) ,’-“
…………………………..”~-,„_ . .)_,|-“……….¯”””””

.. .. .. .. .. .. .. .^\.. .^.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ./.\\../.\.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. /.. \\/.. \.. .. ..|\____/|.. ..
.. *__*.. .. .. ././.|.\\.. .\.. .._/..O..O \.. ..
.. |.. /.. .. .. ./../..|.. \\..\.. _V.\.. ..\../.. ..
. /./\/.. .. .. /.. /.. |.. .\\..\..\/.. .’@__@.. ..Gue Juga ALIEN NAGA..
/../.. .. .. /.. ./.. .|.. ..\\._\-/.. .. .| U.. .. ..
|..|.. .. ./.. ../.. ..|.. .. \\\_/.. .. ..|.. .. .. ..
\..|.. ../_.. ../.. .. |.. .. .\\..).. \._|_._.. .. ..
\.. \.. .. .~-./_._.. .|.. ..-.;.(..\_._._,. \’.. ..
~.. .~.. .. .. .. .-~-.|.-*.. .. _.. .| .. {-/.. .. .
.\.. .. ~-.._..-~.. / .. .. .. .. \..*/ .. ./|\’.. .. .
..\.. .. .. .. .. .. .}.. .. .. .. ..{../.. .. .. .. .. .
.. ~\. .. .. .. .. .. ‘-/.. .. ../.. \– — –._. .. .. .
.. ..~\ _._._._._. /.. .. ..>\_-_-_-_-.\\\.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .^}_._._._._._._.-\\\.. .. ..

——————/´ ¯ )
—————--/—-/
—————-/—-/
———--/´¯/'--'/´¯`•_
———-/'/--/—-/—--/¨¯\
——--('(———- ¯~/'--')
———\————-'—--/
———-'\'————_-•´
————\———--(
Gw suka gaya LO.. :)
...........///\\\.........You
..........///_\\\\........are
.........||.^|^\\\...... Beautiful
.........))\_-_/ ((\...... Intelligent
.........)'_/.".\_`\).... Smart
.....././._.\.../...\..... Sincere
....././(_.\x/._).| ......Kind
......\.\.)".|."(/./ ......Adorable
.......\.'...'.. //./ ......Ideal
....../........././ .......Naughty
......|....__.\.\ ........Attractive
......|.../.\...\/ .......Sweet
......|../...\.. \ .......Cute
......|..|.....\..\...... Unique
......|..|......\..\ .....Lovable
......|..|.......\..\ .....Understanding
......|..|........\..\ ....& a Very Very
......|..|.........\..\ ...GOOD friend of mine
...../__\..........|__\
yang imut.. wkwkwkwkwkwk..
............................,d888888888b,
.........................,dP"'................`"Qb,
............,d88buP"............................."Qud88b,
.............dP".....8'............................`8..... "Qb
...........dP".....::8.._.:.@;.._..;@..:._..8::......."Qb
..........,8'......: P"...........` '................"Qb::.......`8,
..........dP....:::8(.........`--^--'.............)8:::.... ..Qb
..........8'......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::.. .....`8
.........,8........::::::,p`""..............""'q,:::::: .........`8,
........,d'........:::::,d'......................`b,:::: :..........`b,
.......,d'.........:::: 'd........................`b:::: ::...........`b,
......,d'....q888q8b,......,p.......q,......,d8p888p....... ......`b,
.......d'..d",.....;....`b,...8,.........,8...,d'....;... ...,"b......`b
.....,8....8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.....'... ...'.8........8,
..../.q,....`b,..........`b..a88a..a88a..d'...........,d'. .........,p

.............___
............/..../
.........../..../
.______/..../_
(____...........\_________
(____..........
(____..........__________
(__________/


ANJREEEEEEEEEEETTTTTTTTT ^_^ KERRRRRRRREEEEEENNNN..!!
__________________________________________________

......__..........__
.... /...\......../...\
.....\....\____/..../
.....(..__......__..)......................__
.....(..\o/......\o/.)...................../../
.......\.....T....../...................../.../
.......|...===..|\______________/.../
........\______/...........................)
..........|..................................|
........./.../...\...\_____________\...\
......../.../.....\...\................/..\...\
......./__/.......\__\............../__/\__\

_ ___?SexySexy
___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sexy
_______?Sexy
_______?Sexy
______?Sexy?
______?Sexyy
_______|_?Sexy
_______|__?Sexy

…..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovel...o…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*

__$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
________$$$(¯`(●)´¯)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$
______________$$

-----------
________(¯`v´¯)
_______(¯`(●)´¯)_ (¯`v´¯)
________(_.^._)__(¯`(●)´¯)
__________(¯`v´¯)´(_.^._)
_________(¯`(●)´¯)(¯`v´¯)
__________(_.^._)(¯`(●)´¯)
_____(¯`v´¯)_____(_.^._)_(¯`v´¯)
____(¯`(●)´¯)__(¯`v´¯)__(¯`(●)´¯)
_____(_.^._)__(¯`(●)´¯)__(_.^._)
(¯`v´¯)´(_.^._)(¯`v´¯)
(¯`(●)´¯)_$____(¯`(●)´¯)
(_.^._)___$____(_.^._)
______$
____$

---/\---
---\/---
---[]---
---[]---
/\[]/\-
-\.[]./-
-/....\-
-\__./-
-------------------------------
----------\|||||||/-------------
----------( o o )---------------
---oooO--(_)--Oooo--------
--------------------------------
---------oooO-----------------
---------(__)----Oooo--------
----------\-(------(__)---------
-----------\_)-----)-/-----------
------------------(_/------------
---------------------------------
..........................................
... ... ... ... ... ... ... ... .„--~--„
... ... ... ... ... ... ... ../:.:.:.:.:.|
... ... ... ... ... ... ... .|;.;.;.;.;.;/
... ... ... ... ._„„„„„„„_.);.;.;.;.;.|...
... ... ... „-":.:.:.:.:.:."~-„;.;.;.;|
... ... .. (_„„„„„„---„„_:.:.:);.;.;.."„
... ... „-":.:.:.:.:.:.:.:""-„/;.;.;.;.;."„
... .. (:.___„„„„„„„„„___);.;.;.;.;.;.;.|
... .. /"":.:.:.:.:.:.:.:¯""\;.;.;.;.;.;.„"
... . \:.__„„„„„„„„„„„„„„__/;;;;;;;;;;;/\
... .. \.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.);;;;;;;;;;/:::\
... ... . \„„„„---~~~;;;;;;;;;;;;;„":::::::\
... ... ... . """~~--„„„„„„„„„„„-"::::::::::::\
... ... ... ... ... ... \:::::::::::::::::::::::::\


-+88______________________________
_+880_____________________________
_++88_____________________________
_++88_____________________________
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88__
__++888_____+++88__________+++8__
__++8888__+++8880++88____+++88___
__+++8888+++8880++8888__++888____
___++888++8888+++888888++888_____
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________
________+++++0008888888__________
________#############____________

2010
☆☆♥░▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░♫░░☆☆
☆☆░░░♫░░▓▓░░▓░░░░░▓░▓▓▓░░░▓░░░░░▓░░░░♥☆☆
☆☆░░♥░░░▓▓░░▓░░░░░▓░░░▓░░░▓░░░░░▓░░░♫☆☆
☆☆░♫░░▓▓░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░▓░░░░░▓░♫░░☆☆
☆☆░♥▓▓░░░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░▓░░░░░▓░░♫░☆☆
☆☆♫░▓▓▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓▓░░░▓▓▓▓▓░░░░♥░☆☆ "

Mantapkan  Char Grafity ( Gambar menarik dari ketikan )...
semoga bermanfaat ya.

Artikel Terkait

3 comments:

Copyright © 2016 | Privasi | SiteMap | Follow | Download Template